top

Politica de confidentialitate

Vânzătorul S.C. UNLOCK SELF S.R.L cu sediul social in Bucuresti, Str. Clucerului, Nr.1, Bloc 40, Sc.D, Parter, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/9752/20.06.2017, cod fiscal nr. 37793290, cont bancar nr. RO48INGB0000999906857947 deschis la ING, reprezentata de Razvan Clapa, va colecta și prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor și clienților platformei Nood în conformitate cu legislația actuală.

Vânzătorul se obligă că va respecta toate drepturile și obligațiile Clienților pentru care datele personale sunt strânse și prelucrate cum este scris prin lege.

Datele ce se colectează și prelucrează

Datele ce urmează a fi prelucrate și colectate de către vânzător sunt după cum urmează:

  • Nume și prenume
  • Adresă de e-mail
  • Număr de telefon
  • Data nașterii
  • Adresă de livrare
  • Adresă de facturare

Scopul prelucrării  este acela de onora comenzile plasate de către cumpărător în cadrul platformei, dar în funcție de caz și pentru reclamă și marketing.

Cumpărătorul acceptă termenii și condițiile prezentei politici de confidențialitate din cadrul site-ului în momentul în care îl utilizează și efectuează o comandă. Astfel, vânzătorului i se va da dreptul să prelucreze datele cu caracter personal ale utilizatorului, dar are și obligația de a asigura persoanele care își furnizează datele că această operațiune respectă întocmai regulile în vigoare și nu va periclita în nici un caz confidențialitatea acestora.

Stocarea datelor și transferul acestora

Datele cu caracter personal pe care le vor pune la dispoziție clienții vor fi stocate doar pe teritoriul României și nu vor fi date mai departe către terți ce ar putea să le utilizeze în scopuri ilegale și cu motive negative. Clienții vor exonera Nood de orice răspundere contractuală sau legală.

Cookie-uri

Prevederile din legislația actuală aduc spre atenția utilizatorilor despre obiectele de tip ”COOKIES” și la modul în care sunt ele utilizate pentru platforma nood.ro

Cookie, reprezintă un fișier mic, din litere și numere ce se stochează în dispozitivul utilizatorului atunci când acesta este în cadrul site-ului. Acesta nu conține viruși sau spyware.

Aceste obiecte sunt folosite pentru a oferi o experiență mai bună a site-ului, iar dacă le blocați, este posibil să nu puteți accesa în cele mai responsive condiții platforma.  

Nu accesați rețele nesecurizate deoarece există posibilitatea ca informațiile dumneavoastră să fie periclitate și să ajungă la terți în momentul în care cookies schimbă informații între browser și site. Vă punem la dispoziție aceste informații pentru a avea o experiență fără probleme în cadrul platformei.